Gemeente Uitgeest, Castricum en Heiloo

Op reis naar aardgasvrije wijken

WAT IS DE OPGAVE?

Binnen nu en 30 jaar zal Nederland geen gebruik meer maken van de fossiele brandstof aardgas. Dit is bepaald in de Klimaatwet die in 2019 in werking is getreden en het Klimaatakkoord dat is afgesloten om ervoor te zorgen dat de uitstoot van CO2 wordt afgebouwd naar nagenoeg 0. Het verminderen van de uitstoot van CO2 en het beter benutten van grondstoffen zorgt ervoor dat wij een duurzame toekomst waarborgen voor onszelf en voor de generaties na ons. Op deze website kunt u bekijken wat voor uw gemeente van toepassing is.

 

BERGEN CASTRICUM HEILOO

Rol van de gemeente?

De gemeente heeft een belangrijke rol om inwoners en ondernemers op weg te helpen om deze verandering verantwoord te doorlopen.

 

Dit betekent dat de gemeente allereerst onderzoek doet naar alternatieven voor aardgas en welke stappen er de komende 10 jaar gezet kunnen worden. Op deze manier willen wij ontdekken welke wijken, buurten en straten kansrijk zijn om al stappen te maken in het reduceren van het gebruik van aardgas. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten en acties om bijvoorbeeld energiebesparing te stimuleren en stappen te maken richting duurzame warmte.

Wat betekent dit voor u?

Als inwoner bent u tot niets verplicht en kunt u ook nog aardgas blijven gebruiken, dit zal niet van de één op de andere dag verdwijnen.

 

Door het nemen van energiebesparende maatregelen hoeft er minder aardgas gebruikt te worden. Inwoners die de komende jaren investeren in deze maatregelen verkleinen hiermee de kosten op hun energierekening en vergroten hiermee de mogelijkheid om op termijn zonder aardgas hun huis te kunnen verwarmen. U als inwoner bepaalt hiermee het tempo van deze verandering, wij als gemeente willen u hierbij graag ondersteunen in het bieden van een weloverwogen alternatief.