Gemeente Uitgeest, Castricum en Heiloo

Gemeente Castricum

Het streven is om 20 procent van deze woningen in de komende 10 jaar aardgasvrij te maken, dat zijn in totaal 3.200 woningen.
Wat willen we bereiken?

De komende 30 jaar gaan wij per jaar gemiddeld 571 woningen aardgasvrij maken.

 

Download hier de Visie Aardgasvrije Wijken

Download hier het Haalbaarheidsonderzoek "Warmtenet"

Onze uitgangspunten om deze verandering door te maken zijn:

Betaalbaarheid
Voor alle betrokken partijen. we kijken naar de laagste maatschappelijke kosten bij de selectie van een warmteoplossing en we houden rekening met de financieringsmogelijkheden
Draagvlak
Door duidelijk te communiceren over deze verandering. Over financiën, de aanpak, de techniek. We luisteren daarnaast goed naar de wensen en zorgen van inwoners en ondernemers.
Besparing en duurzaamheid
De meest duurzame energie is de energie die je niet gebruikt. Energiebesparing is dus een belangrijk thema. Aan het eind van de transitie zijn alle bronnen duurzaam en maken we bij voorkeur gebruik van lokale bronnen.
Transparantie
De transitie doen we samen. We willen transparant zijn over het proces, de financiën en alle warmteoplossingen waar wij uit kiezen.
Uitvoerbaarheid
Capaciteit en middelen zijn bij alle partijen nodig om de transitie te kunnen realiseren. We kiezen daarom voor oplossingen die technisch en praktisch uitvoerbaar zijn. Dit betekent dat we indien mogelijk aansluiten bij andere (maatschappelijke) projecten.
Samenwerking
De partijen maken duidelijke samenwerkingsafspraken voor de uitvoering van de aardgasvrijtransitie. Ook kunnen we zo gezamenlijk richting onze inwoners en ondernemers duidelijk zijn bij wie welke verantwoordelijkheden liggen.

Geselecteerde buurten

Stap voor stap aardgasvrij: waar letten we op met het selecteren van een kansrijk gebied:

  • Waar een wijk is bestaande uit vergelijkbare woningen.
  • Waar duurzame bronnen beschikbaar zijn.
  • Waar er bewonersinitiatieven zijn.
  • Waar veel eigendom van woningen bij een kleine groep eigenaren is, zoals een
    woningcorporatie.
  • Werk met werk maken: waar mogelijk combineren bij andere (maatschappelijke) projecten
    en renovaties van openbare ruimte.

Hoe gaan we verder?

 

De gemeente gaat verder met de ontwikkeling van Wijkuitvoeringsplannen en zet daarbij in op haalbaarheidsonderzoeken en regionale samenwerking. Samen met inwoners kijken we naar de plannen in de wijk en zoeken samenwerking met energiecoöperaties en buurtinitiatieven.

 

Wat kunt u nu al doen?

U kunt nu al energie besparen door bijvoorbeeld uw woning te isoleren. Wilt u weten hoe? Neem dan contact op met het onafhankelijke Duurzaam Bouwloket voor advies. Ook nu vragen we al advies van inwoners in de overgang naar aardgasvrij. Wilt u meedoen in het inwonerspanel Aardgasvrij Castricum? Meld u dan hier aan.