Gemeente Uitgeest, Castricum en Heiloo

Nog maar 30 kilo restafval in 2025

De landelijke overheid heeft gemeenten opdracht gegeven om in 2025 nog maar 30 kilogram restafval per inwoner per jaar over te houden. Deze 30 kilogram bestaat uit materiaal in het huishoudelijk restafval wat niet meer kan worden (na)gescheiden en gerecycled. Het aandeel grof restafval moet in 2025 naar 5 kilogram. De verwachting is dat de landelijke overheid het verbranden van restafval daarom steeds meer zal ontmoedigen en dat dit dus steeds duurder wordt.

Zowel in Uitgeest, Castricum en Heiloo heeft de gemiddelde inwoner nog meer dan 200 kilogram restafval per jaar. Het restafval bestaat nog voor 2/3 uit grondstoffen die hergebruikt kunnen worden.

“Als we deze grondstoffen gaan scheiden, besparen we veel nieuwe grondstoffen en CO2 om deze nieuwe grondstoffen te maken. Hergebruik kost namelijk velen malen minder energie. Daarnaast raken veel grondstoffen, waar onze economie afhankelijk van is, de komende decennia  op”, aldus Tessa Meijer, manager Team Afval.

“Om te komen tot deze 30 kilogram restafval per jaar per inwoner moeten we op een andere manier gaan inzamelen. In het grondstoffenplan 2019 – 2025 staat een nauwkeurig samengesteld maatregelenpakket om  deze doelstelling te halen. Het dient als leidraad voor de afvalinzameling.”

Meijer vervolgt: “De maatregelen zijn onder andere gebaseerd op onderzoek naar succesvolle maatregelen bij andere gemeenten en een uitgebreide analyse van de afvalinzameling in Castricum, Uitgeest en Heiloo”.

Maatregelen

Om afvalscheiding te bevorderen en de hoeveelheid restafval te minimaliseren worden in dit plan de volgende maatregelen voorgesteld:

  1. verhogen van de service op grondstoffen;
  2. optimaliseren van de milieustraten in Castricum, Heiloo en Uitgeest;
  3. variabele afvalstoffenheffing;

Tessa Meijer: “Om richting de doelstelling van 30 kilogram restafval in 2025 te komen moet iedereen  voldoende mogelijkheden hebben om afval te scheiden. Wij willen dat als gemeente zo makkelijk mogelijk maken en die voorwaarden scheppen. Inwoners krijgen bijvoorbeeld een extra container voor plastic, metalen en drinkpakken. Ook moeten de milieustraten op orde zijn en kunnen alle inwoners altijd gratis terecht bij een milieustraat in Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo.”

Variabele heffing
Nadat de service op grondstoffen op orde is voeren we een variabele heffing in. Dit betekent dat de vaste afvalheffing wordt verlaagd. Daarnaast betalen inwoners per keer dat zij de restafvalcontainer aan de straat zetten. Beter scheiden betekent dus minder afvalstoffenheffing betalen dan iemand die minder goed afval scheidt.

De kernboodschap van onze gemeente is: afval is grondstof. En we willen  deze grondstoffen maximaal benutten. Dat kan het best door het afval, thuis en op de milieustraten, zo goed mogelijk te scheiden. Natuurlijk houden we daarbij rekening met bijzondere omstandigheden: dan geldt maatwerk en zoeken we samen naar de beste oplossing.”

Het volledige grondstoffenplan vindt u op de website van uw gemeente.

Share

Comments are closed.