Gemeente Uitgeest, Castricum en Heiloo

Op reis naar 2050

De klimaatdoelstellingen raken iedereen. We zijn allemaal op reis naar een duurzame wereld. In 2050 moet de CO2-uitstoot, ook wel broeikasgassen genaamd, 95% minder te zijn dan in 1990.

Broeikasgassen leggen als het ware een warme deken rondom onze planeet. Deze deken zorgt er voor dat het niet te koud, dus leefbaar, blijft op aarde. Door onder andere fossiele brandstoffen komt er echter veel meer (te veel) CO2 in de atmosfeer. Daardoor warmt de aarde teveel op.

Door de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd terug te brengen, wordt de opwarming van de aarde beperkt. Om dit te bereiken heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het akkoord is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland. Stap voor stap worden er maatregelen genomen. De uitvoering van een groot aantal van deze maatregelen zijn een taak van de gemeenten.

De 5 belangrijkste punten uit het klimaatbeleid van de gemeenten zijn:

  • Aardgasvrij maken van woningen (en bedrijven) ;
  • Regionale Energie Strategie (afgekort RES) waarbij op regionaal niveau gewerkt wordt aan het opwekken van niet-fossiele brandstof via windturbines of zonne-energie/parken. De gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo participeren in de RES Noord-Holland Noord
  • Klimaatadaptatie, waarbij maatregelen genomen worden om het veranderende klimaat van extremen, zoals grote droogte en hevige stortbuiten, het hoofd te bieden
  • Mobiliteit zonder fossiele brandstof zoals diesel en benzine, maar rijdend op elektriciteit en andere vormen van niet-fossiele brandstof
  • Circulaire economie, waarbij afval weer grondstof wordt. De uitputting van de aarde wordt tegengegaan én omdat er minder tot geen afval meer verbrand hoeft te worden, vermindert de CO2-uitstoot .

Het Klimaatakkoord in de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo
De komende periode worden de maatregelen van Uitgeest, Castricum en Heiloo onder andere op deze website kenbaar gemaakt en uitgelegd. We vinden het belangrijk om onze inwoners, bedrijven en stakeholders hier zoveel mogelijk bij te betrekken.

De eerste stap ‘op reis naar 2050’: het gescheiden inzamelen van afval. Blijf ons volgen, ook op Facebook en Instagram. Dan bent u altijd op de hoogte.

Share

Comments are closed.