Gemeente Uitgeest, Castricum en Heiloo

OPK, Glas en Luiers

Voor luiers en incontinentiemateriaal komen er speciale boven- en ondergrondse containers, ook als u in laagbouw woont.

Nieuw is dat er speciale ondergrondse containers komen voor luiers en incontinentiemateriaal in de gemeente.
Hiermee bespaart u heel veel restafval. Ook het aantal containers voor oud papier en karton, textiel en glas wordt uitgebreid. Blijf vooral zo goed bezig als u nu al doet.

Wel willen wij u vragen erop toe te zien dat met name oud papier en karton niet vervuild is met bijvoorbeeld etensresten. In dat geval zijn ze niet recyclebaar tot nieuw papier en hoort het dus bij het restafval.

Ik ben blij met de ondergrondse containers voor luiers. Dat scheelt mij zo veel restafval.
Uitgeest
Robin Uitgeest