Gemeente Uitgeest, Castricum en Heiloo

Samen geven we afval een nieuw leven

We streven naar een circulaire maatschappij in 2050, waarbij er geen restafval meer bestaat maar alle grondstoffen hergebruikt gaan worden.  Dat noemen we ook wel recyclen. Recyclen is het terugwinnen van grondstoffen uit afval.

De wereldbevolking blijft sterk groeien, waardoor de vraag naar grondstoffen blijft toenemen. Daarmee putten we de voorraad grondstoffen uit. Door slimmer om te gaan met grondstoffen bestaat er straks geen afval meer maar kunnen we grondstoffen steeds opnieuw gebruiken.

Daarnaast zorgt een circulaire economie voor minder energiegebruik, minder CO2-uitstoot en dus minder belasting van het milieu. Daarom is circulaire economie ook een van de pijlers onder het klimaatbeleid van de overheid waarbij in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% teruggebracht moet zijn.

De gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben ervoor gekozen om afval zoveel mogelijk ‘bij de bron’ te scheiden. Dat betekent dat de inwoners zelf hun afval scheiden voordat het wordt ingezameld. De afvalverwerker zorgt vervolgens voor recycling. Zo wordt gft-afval bijvoorbeeld omgezet in groen gas, worden plastic verpakkingen gerecycled naar onder andere bermplaatjes, kunnen blikjes treinonderdelen worden en drinkpakken pennen en emmers. Zo krijgt afval een nieuw leven. Waar dit niet mogelijk is, in de hoogbouw, kiezen we voor nascheiding.

Restafval kan niet worden hergebruikt. Daarom is het zo belangrijk dat er steeds minder restafval aangeboden wordt. De komende jaren gaan we al terug naar 30 kilo per inwoner per jaar en in 2050 mag er geen restafval meer zijn.

Share

Comments are closed.