Gemeente Uitgeest, Castricum en Heiloo

Waarom gaan we afval anders scheiden?

‘Van afval naar grondstof’, dat is de doelstelling van (de nieuwe grondstofplannen van)de  gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo.  Door afval beter te scheiden en vervolgens te recyclen, wordt er meer grondstof  teruggewonnen. Het resultaat:  minder CO2-uitstoot.  En dus een belangrijke bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

  • Nu wordt er per jaar door iedere inwoner ca. 200 kilo restafval ingeleverd.
  • Dat moet in 2025 teruggebracht zijn naar 30 kilo per inwoner per jaar.
  • Gft-afval, papier/karton, textiel en glas worden al succesvol gescheiden ingezameld.

Om in 2025 ons restafval terug te brengen naar 30 kilo per jaar verandert voor de inwoners het volgende:

  • Vanaf dit najaar krijgt bijna elke laagbouwwoning een extra rolcontainer voor plastic/metaal/drinkverpakkingen-afval en 2 nieuwe gft- en restafvalcontainers.
  • Om de hoeveelheid restafval nog verder terug te brengen, zal vanaf dan ook pmd-afval apart worden ingezameld. Pmd staat voor plastic-, metaal- en drankverpakkingen.
  • Bewoners van de hoogbouw krijgen nieuwe en extra ondergrondse containers en gft-cocons en persoonlijke pasjes.
  • Vanaf 2021 gaat iedereen betalen voor het aanbieden van restafval.

Daarnaast worden inwoners nog bewuster gemaakt van het belang van goed afval scheiden. Door afval op de juiste manier te scheiden vermindert de hoeveelheid restafval die wordt aangeboden. En dat is financieel weer interessant, want vanaf 2021 gaat iedereen dus betalen per keer dat restafval wordt aangeboden.  Kortom, afval scheiden loont.

Blijf op de hoogte
Er gaat dus best wat veranderen. Op deze website vindt u alle details. Daarnaast wordt u geïnformeerd via advertenties, brieven, komen er  afvalcoaches en via een speciale chatmogelijkheid op deze website, kunt u al uw vragen stellen.  Volg ons ook op Facebook en Instagram via ‘opreisnaar2050’, dan bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

 

Share

Comments are closed.